Romani mahala's Webseite

 

SURE

El-Fatiha
EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN.
ER-RAHMANI-R-RAHIM.
MALIKI JEVMI-D-DIN.
IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN.
IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.
GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN.
AMIN

Prevod:Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.(Amin!)

 


 

SUBHANEKE
SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE.
VE TEBAREKESMUKE . VE TE`ALADZEDDUKE.
VE LA ILAHE GAJRUKE

Prevod:Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja velicina.Osim Tebe drugog boga nema.

 


En-Nas
KUL E`UZU BI RABBI-N-NAS
MELIKI-N-NAS
ILAHI-N-NAS
MIN SHERRI-L-VESVASI-L-HANNAS
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS
MINE-L-DZINNETI VE-N-NAS

Prevod:Reci:"Utjecem se Gospodaru ljudi,Vladaru ljudi,Bogu ljudi,od zla sejtana koji spletkari,koji zle misli unosi u srca ljudi - od dzina i od ljudi"

 


El-Felek
KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.
MIN SHERRI MA HALEK.
VE MIN SHRRI GASIKIN IZA VEKAB.
VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.
VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED.

Prevod:Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara,i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove,i od zla zavidnika kada zavist ne krije!"

 


Ihlas
KUL HUVALLAHU EHAD.ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.VE LEM JEKUL-LEHU
KUFUVEN EHAD.

Prevod: Reci:"On, Allah, Jedan je!Allah je utociste svakome!nije rodio, nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!"

 


Tebbet
TEBBET JEDA EBI LEHEBIN
VE TEBBMA AGNA ANHU MALUHU
VE MA KESEBSE JASLA NAREN ZATE LEHEBVEMRE-ETUHU
HAMMALETEL-HATABFI DZIDIHA HABLUN MIN MESED

Prevod:Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!nece mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono sto je stekao,uci ce on, sigurno, u vatru rasplamsalu,i zena njegova, koja spletkari;o vratu njenu bice uze od licine usukane!

 


Nasr
IZA DZAE NASRULLAHI VEL-VETHVE
REJTEN ?NASE JEDHULUNE FI DINILLAHIEFVADZA
FE SEBBIH BI HAMDI RABBIKE VESTAGFIRHINNEHU
KANE TEVVABA

Prevod:Kada dode Allahova pomoc i pobjeda, te vidis ljude kako masovno primaju kod Boga priznatu vjeru, slavi hvalom svoga Gospodara i moli od Njega oprost. Zaista On prima pokajanje.

 


Kafirun
KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
LA EABUDU MA TABUDUN
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
LEKUM DINUKUM LIJE DIN

Prevod:Reci: "O nevjernici, ja ne obozavam ono sto vi obozavate, niti ste vi obozavali onoga koga ja obozavam. Ja nisam obozavalac onoga sto ste vi obozavali, niti ste vi obozavaoci onoga sto ja obozavam,vama vasa - meni moja vjera!"

 Kevser
INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE SHANIEKE HUVEL-EBTER

Prevod:Zaista smo ti dali najvece dobro, pa obavljaj namaz svome Gospodaru i prinosi kurban! Zaista je onaj ko te mrzi bez spomena.

 Maun
EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DINFE
ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIMVE
LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKINFE
VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE
HUM AN SALATHIM SAHUNELLEZINE
HUM JURAUNEVE JEMNEUNEL-MAUN

Prevod:Jesi li vidio onog koji porice vjeru? To je onaj koji odbija siroce i ne podstice druge da nahrane sirotinju. Tesko onima koji obavljaju namaz, a koji su prema svom namazu nemarni, koji zele da ih drugi vide i koji sprecavaju pomoc drugima.

 Kurejs
LI ILAFI KUREJSINILAFIHIM RIHLETES-SITAI
VES-SAJFFEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJTELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN
VE AMENEHUM MIN HAVF

Prevod:Za ujedinjenje Kurajsa i njihove sigurnosti puta zimi i ljeti, neka obozavaju Gospodara ove kuce (Kjabe), koji ih je nahranio nakon gladi i dao im sigurnost poslije straha.

 Fil
ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL
ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLILVE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL
TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL
FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL

Prevod:Zar nisi vidio kako je tvoj Gospodar postupio sa vlasnicima slonova? Zar nije njihovu spletku osujetio i poslao na njih jata ptica koja su ih gadala kamenjem od stvrdnute zemlje, pa su izgledali kao izjedeno klasje.

 Vel-Asri
VE-L-ASRI! INNE-L-INSANE LEFI HUSR
ILLE-L-LEZINE AMENU WE AMILU-S-SALIHATI
WE TEWASAW BI-L-HAKKI,
WE TEWASAW BI-S-SABR

Prevod:Tako Mi vremena! Doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporucuju jedni drugima istinu i strpljivost.

 

Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!